Umenie koncoviek
March 1, 2015 – 11:54 | Reagovalo 2 ľudí | Prečítaní: 2109

Veľmajster Tomáš Petrík Vás srdečne pozýva na aprílové šachové sústredenie, v ktorom odhalí tajomstvá koncoviek. V tejto záverečnej fáze partie sa častokrát rozhoduje o konečnom výsledku a rozhoduje každé tempo.
Program sústredenia:
9.4.2015 – Zásady a princípy …

Celý článok »
Kuriozity

HrajSach.sk denník

Škola šachu

Veľmajster vysvetľuje

Šachové správy

Domov » Historická rubrika

140. výročí vzniku legendárního šachového klubu

Libor Havlíček st. | June 4, 2012 – 13:33Reagovalo 0 ľudí | 440 prečítaní
140. výročí vzniku legendárního šachového klubu

Motto

Dr. Miroslav Tyrš: „Věčný ruch! Jen ruchem žijeme. Kde stanutí – tam smrt!“

 

 

 

Jaroslav Ferra

IN MEMORIAM KARLA FIALY

Tys počal kdysi krásné dílo,
však žel, je nemoh´ dokončit …
Nuž, povznést, co Ti bylo milo
a ve Tvých jasných stopách jít,
V Tvém vzácném jméně na svém štítu
zřít propagaci idolu,
obsáhnout jeho intensitu
a v zanícení plápolu
hru ušlechtilou propagovat
chcem´ v duchu Tvého odkazu
a uznání si vybojovat
i v neúspěchů nárazu.

Let deset – kapka v moři žití –
let deset kvapně prchlo v dál,
a prudké času vlnobití
pohřbilo mnohý ideál;
co láskou však je podpořeno,
to nikdy rychle nehyne.
Je práce třeba. Ne jen v jméno
spoléhat šachu bohyně.
Dál pracovat chcem´ obětavě
dle nejlepších všech svojích sil,
by dobře spalo se Tvé drahé hlavě,
by´s duchem stále u nás žil.

Tábora měl´s rád historii.
“Hus – Žižka”, heslo problému,
Tvé zanícení tiše kryjí
a protějškem jsou emblemu,
jejž spolek k Tvému jménu přidal:
Hrad Kotnov, jenž vždy dumně zřel,
kraj ale bezpečně nám hlídal
před útoky všech nepřátel.

Let deset – kapka v moři času –
let více čeká v neznámu.
Jdem vpřed, poslušni Tvého hlasu,
šachových uměn do chrámu.
Jak jindy, i dnes vzpomínáme:
dřívějších soupeřů Tvých kruh.
Nad hrobem Tvojím hlas se láme.
Mlčíme – vedle druha druh.
Však odkaz Tvůj – ten přece máme:
z Tvých úloh mluví k nám Tvůj duch!

V Táboře, 19. června 1932.

 

Tato báseň o šachovém odkazu Karla Fialy byla napsána právě před osmdesáti léty, což je důvodem, proč si ji připomínáme.

Autor básně, oficiál Jaroslav Ferra, měl spolu s Konrádem Traxlerem největší zásluhu na založení šachového klubu v jihočeském Táboře, který vznikl zase právě před devadesáti léty, a to dne 17.6.1922.

 

Jaroslav Ferra

Jaroslav Ferra

 

 

Karel Fiala

Karel Fiala

„Táborský spolek šachistů Fiala” vydal vlastním nákladem k desetiletému jubileu trvání (1922-1932) krásnou publikaci o šachu, takzvaný „Památník jihočeského šachu”, jehož byl právě autor básně Jaroslav Ferra redaktorem. A pro tuto publikaci složil Jaroslav Ferra uvedenou báseň, věnovanou Karlovi Fialovi.

O Karlovi Fialovi psal již Karel Traxler v Časopise českých šachistů roku 1916 a od něj se dovídáme, že Karel Fiala se narodil 3. února 1864 v Kalešově u Roudnice. Vystudoval práva a roku 1896 se spolu s chotí přestěhoval do Tábora.

Fiala byl úlohář, jeho první pokus úlohy uveřejnil Dobruský v „Humoristických listech” v březnu 1883. Jednu ze svých úloh později nazval „Hus a Žižka”, byl tedy národovcem.

Koncem 19. století vyrostl v praktického hráče nadprůměrné síly. Prokázal to ve spolkových turnajích a Traxler si jej velice vážil. V uvedené publikaci je o Fialovi řada údajů o jeho vynikajících turnajových i společenských výsledcích. Tak například byl
v červenci 1905 zvolen do táborského sboru starších, v únoru 1909 byl zvolen do městské rady, byl činný v táborské záložně ale také v hudební škole. Jeho záliby byly kromě šachu také malířství a fotografie.

Jak napsal také Jaroslav Ferra, založil Fiala mimo jiné v Táboře šachový kroužek již roku 1914. Fiala umírá po několika operacích na ochrnutí srdce dne 2. ledna 1916.

K osobnosti Karla Fialy by se dalo napsat mnohem více. Podstatné však je, že když táborští šachisté zakládali právě před devadesáti léty řádný šachový klub, nazvali jej výlučně na počest Karla Fialy: „Táborský spolek šachistů Fiala”.

Tábor by měl proto slavit tento měsíc 90 let organizovaného oddílového šachu.

 

A proč vznikl moderně organizovaný šachový klub v Táboře právě roku 1922?

Má to svůj historický důvod v tom, že stará literatura tvrdí, že právě tehdy bylo již 50. výročí vzniku prvního, původního táborského „Šachového klubu”, když tento existoval již roku 1872. Bohužel ale už ani naši dědové – šachisté před dvěma či třema generacemi – o tomto prvotním šachovém táborském klubu mnoho bližšího nevěděli.

Uvádí se pouze toto:

„Roku 1872 existoval v Táboře Šachový klub, který pilně řešíval úlohy uveřejňované v tehdejším Šimáčkově Světozoru…

Klub, byl-li vůbec řádně organizován, pravděpodobně záhy zanikl, a tak se dovídáme o pěstování šachu v Táboře až r. 1886. Tehdy regionální časopis zavedl šachovou rubriku, řízenou mistrem Karlem Traxlerem, tehdy ještě bohoslovcem v Českých Budějovicích.“

Pro zajímavost dodám, že první rubrika v časopise „Tábor“ byla zveřejněna 2. ledna 1886. Časopis vypsal rovněž první korespondenční turnaj, který pak trval od 15.12.1886 do 15.12.1887, měl 9 účastníků. Traxler pak pořádal druhý korespondenční turnaj v roce 1893 o 12 účastnících a třetí korespondenční turnaj proběhl roku 1896 se 14 přihlášenými.

Mezitím však již šachová rubrika v Táboře dávno zanikla, zanikla zřejmě ve 47. čísle téhož ročníku, kdy vznikla. Organizace korespondenčních turnajů byla činností individuální. O činnosti kolektivní máme zmínku k roku 1889, kdy byl založen šachový odbor v místní všestudentské středoškolské organizaci. Hrávalo se v městských sadech, ale studentská organizace a tedy i šachový odbor byla úředně jako „tajné sdružení“ ještě téhož roku rozpuštěna.

Podrobnější informace jsou tedy k dispozici asi až od roku 1886, ale uvedená literatura a tam zveřejněné paměti prokazují, že první klub v Táboře již skutečně existoval k roku 1872, tedy o 14 let dříve. I přes nedostatek informací vztahujících se přímo k roku 1872 a k období 1872-1886, by měl Tábor slavit tento měsíc výročí 140 let od vzniku prvního šachového klubu.

Při oslavách desetileté existence šachového klubu „Táborský spolek šachistů Fiala” (17.6.1922-1932) byla zásluhou Jaroslava Ferry vydána zmíněná publikace, která má i
z hlediska dnešní doby vynikající úroveň. Dovolím si tvrdit, že má vyšší úroveň, než některé současné historické knihy na našem trhu.

Se stručným pohledem do historie jihočeského šachu se rozloučím starší legendou o vzniku šachové hry a jednou zprávou z archeologie, tak, jak je ve svém „Památníku” zaznamenali v roce 1932 táborští šachisté.

 

Malá legenda o vzniku šachové hry

„O původu šachu bylo uveřejněno již mnoho legend, a přece ještě letos objevila se nová.

Arabský spisovatel Al Sefadi našel ve starých kronikách vypsání poměrů politických i sociálních v Indii a vylíčení symbolického významu šachové hry. Dle jeho pramenů vznikly šachy v Indii za panování přísného monarchy Kerama, jehož vláda vkrátku přivedla bohatou říši do veliké bídy. Keram nedal si nikým poraditi a nikdo nesměl mu odporovati. Moudrý Dager, syn Sessasův z kasty brahmínské, připadl však na vtipný způsob, jak králi naznačiti, že jeho samovládní vůle nestačí na zvládnutí celé říše, a že je jen k prospěchu dynastie a státu, když král se opře o své poddané při každém důležitém kroku.

Tento Dager vynašel prý šachovou hru a naučil ji hráti i svého monarchu. Keram si královskou hru velmi oblíbil a vnikl záhy nejen do jejich tajů, ale i do jejího symbolického významu: pochopil, že král ve hře nemůže učiniti ani kroku bezpečného bez podpory svých pěšců, čili věrných poddaných, kteří ho stále provázejí a chrání vůči všem nehodám a útokům se všech stran. Pochopil, jakou cenu má spolupráce s národem, změnil své chování i svůj vládní system k radosti a prospěchu všeho obyvatelstva říše indické, jež počala opět vzkvétati.”

 

Archeologický nález

„Dle zpráv anglických listů byly při letošních vykopávkách (rok 1931 anebo 1932) ve starém chaldejském městě Ur učiněny četné cenné objevy. Z nejzajímavějších předmětů, jež byly nalezeny, je krásně vyřezávané prkno s četnými dírkami. Bylo to hrací prkno, do jehož otvorů zasazovány figurky, kterými se posunovalo jako kameny na šachovnici. Ježto město Ur bylo zničeno potopou, způsobenou rozvodněním řeky Eufratu a Tigridu (asi 4000 let př. Kr.), je zřejmo, že duch lidský již v dávné době hledal osvěžení v různých hrách.”

 

Mat 4. ťahom

 


Vaše hodnotenie: Nízke 12345 Vysoké
Hodnotilo: 6 | Priemer: 5.00
Ukladá sa ... Ukladá sa ...

Pridať komentár

Návrhy, pripomienky a sťažnosti nesúvisiace s článkom prosím nepíšte do diskusie, ale posielajte na admin(at)chessfriends.com.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tento weblog podporuje Gravatar. Ak chcete získať Váš vlastný avatar, zaregistrujte sa na Gravatar.


+ 3 = 9