Umenie koncoviek
March 1, 2015 – 11:54 | Reagovalo 2 ľudí | Prečítaní: 2104

Veľmajster Tomáš Petrík Vás srdečne pozýva na aprílové šachové sústredenie, v ktorom odhalí tajomstvá koncoviek. V tejto záverečnej fáze partie sa častokrát rozhoduje o konečnom výsledku a rozhoduje každé tempo.
Program sústredenia:
9.4.2015 – Zásady a princípy …

Celý článok »
Kuriozity

HrajSach.sk denník

Škola šachu

Veľmajster vysvetľuje

Šachové správy

Domov » Historická rubrika

Ke stému výročí některých korespondenčních turnajů

Libor Havlíček st. | December 6, 2012 – 18:09Reagoval 1 človek | 443 prečítaní
Ke stému výročí některých korespondenčních turnajů

Byl jsem informován v jedné debatě o šachu, že tomu korespondenčnímu šachu dnes již vlastně nikdo nerozumí. Proč prý se to vlastně hraje, když taková hra je již v současnosti nesmyslná?

A kdo že se má v té organizaci korespondenčního šachu vlastně vyznat, když tomu hodně praktických hráčů ani nerozumí, ba dokonce rozumět nechce?

No, nedivím se. Je to opravdu k zamyšlení, proč prý se to vlastně hraje, ale ať si tuto otázku rozhodne kdo chce. Ono totiž korespondenční hra dnes již skoro korespondenční hrou není! Dočteme se totiž na již historických stránkách materiálů o korespondenčním šachu, že např. XV. ročník Světového poháru ICCF, který startoval v listopadu roku 2006, proběhl celkem v patnácti e-mailových a padesáti šesti serverových skupinách. Je tedy jasné, že to nemá s běháním na poštu, s placením poštovních poplatků a se sbíráním takto získaných poštovních známek již zdaleka nic společného.

Zaujala mne však myšlenka, že té organizaci nikdo nerozumí. Velice rychle jsem zjistil, že to pravda není, kdo prostě chce, ten to rychle pochopí. Je sice pravda, že celý systém soutěží sleduje opravdu jen pár lidí a samozřejmě jej nesleduji ani já, dostupná literatura a také webové stránky nám však skýtají možnost, abychom si tento systém přehledně chronologicky seřadili a alespoň zhruba se v něm vyznali. A tak jsem si napřed sestavil podle Historie korespondenčního šachu1) tento

 

Základní přehled soutěží v českých zemích a na Slovensku v minulosti

 

Počátky jsou zamlženy nezveřejněnými či nedochovanými údaji z 19. století, ale první partie prokazatelně hrána na českém území je podchycena v předpokládané první české moderní šachové knize, o níž samé vedou odborníci také v současnosti polemiku.2) Tato předpokládaná první partie, která se hrála od prosince 1870 do února 1871, dnes již ovšem není ničím zajímavá.

Zápisy korespondenčních partií se pak dochovaly např. z let 1873, 1876, 1879 a v letech 1882 – 1886 začínají v Čechách meziměstské zápasy. Uvádějí se zápasy mezi Kroměříží a Hradcem Králové v letech 1884-85 a 1887, dále pak mezi Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví v roce 1884 či snad první mezinárodní zápas z roku 1885 mezi Prager Schachklub a Mnichovem a některé další.

První české korespondenční turnaje, jejichž průkopníkem byl Karel Traxler, zjišťujeme v letech 1886-1896, samotný „První český korespondenční turnaj“ je datován do let 1886-87.

A tempo vývoje již nabírá na obrátkách: následuje „Druhý český korespondenční turnaj“ v letech 1893-94, pak „Třetí český korespondenční turnaj“ z roku 1896 a „První český všeobecný korespondenční turnaj“ z roku 1897.

Dr. Max Wellner, který je znám našim odborníkům jako autor jedné z prvních „publikací“ o korespondenčním šachu, pak organizuje „První turnaj žen“ roku 1898. Ke konci 19. století jsou v citované práci dále podchyceny „Druhý český všeobecný turnaj korespondenční“ z let 1898-99 a také zápasy Brna s Opavou z let 1893-99.

 

Od roku 1900 vcházejí do historie dva „Korespondenční turnaje zemí koruny české“ v letech 1900-1902, pak „Korespondenční zápas Praha-Varšava“ také z let 1900-1902 a první pokus, patrně neúspěšný, o mezinárodní turnaj roku 1903. Následuje gambitový turnaj profesora Riceho, nezdokumentované turnaje z let 1903-1907 a dva zápasy „Čechy – Anglie“ z let 1905-1908.

Od roku 1907 probíhají turnaje „Časopisu českých šachistů“, v letech 1908-1914 „Turnaje Schweizerische Schachzeitung“ a nejprestižnější tehdejší soutěží byly zřejmě „Turnaje Národních listů“ v letech 1908-1917.

Zmíníme-li stručně „Korespondenční turnaje časopisu Vynálezy a pokroky“, různé zahraniční turnaje, v nichž hráli naši hráči a „Korespondenční turnaje Práva lidu“ z let 1912-1914, dostáváme se k roku 1918, do období mezi dvěma světovými válkami.

 

V meziválečném období byly hlavními soutěžemi v letech 1918-1926 „Korespondenční turnaje Časopisu českých šachistů“, v rámci kterých proběhl „První přebor republiky – ČSR v korespondenčním šachu“ v letech 1922-1924. V roce 1923 pořádala tzv. Durasova rubrika v Českém slově částečně anonymní turnaj, který není celý znám a další přebor ČSR proběhl v letech 1928-1929 jako „Anonymní korespondenční turnaj Československého šachu“.

Pomineme-li účast našich hráčů na zahraničních turnajích v letech 1925-1939 a dále také turnaje Deutsche Schachzeitung v letech 1930-1940, nutno se zmínit alespoň o tom, že naši hráči začali v letech 1928-1939 působit také v soutěžích, které byly organizovány nově založeným Mezinárodním svazem korespondenčního šachu (IFSB); ten vznikl v Berlíně dne 2.12.1928.

 

Za okupace v letech 1939-1945, v období tzv. „Protektorátu“, organizoval turnaje dále náš odborný měsíčník „Šach“. Díky pořadatelství mistra Josefa Loumy se s turnaji doslova rozsypal plný pytel, jelikož tehdy proběhl první přebor Čech a Moravy, soutěž šestičlenných mužstev a první neoficiální přebor juniorů a další. Vznikl základ pozdější poválečné organizace korespondenčních soutěží, přičemž kromě uvedeného probíhaly stále také tzv. permanentní turnaje časopisu Šach. V citované práci se uvádí, že za války bylo zahájeno 76 mistrovských, hlavních a vedlejších turnajových skupin po osmi hráčích.

Do historie vešly názvy turnajů jako „Letní korespondenční turnaj šachistů Moravy“ z roku 1943, „Přebor Čech a Moravy 1941-1943“, „Korespondenční turnaj župních mužstev 1943-1945“, anebo „Juniorský přebor 1943-1944“. Kromě toho probíhaly přátelské zápasy a až do roku 1942 se také dá sledovat účast našich hráčů na turnajích Deutsche Schachzeitung.

 

Na Slovensku považují odborníci za prvního korespondenčního hráče Rudolfa Charouska (1873-1900), o němž jsem pojednal obšírněji v několika zde doposud nezveřejněných článcích.

Z dostupných informací pak snad můžeme vyvodit, že prvním korespondenčním turnajem, který také zahrnoval území Slovenska, by byl turnaj z let 1893-1897, který byl organizován časopisem „Budapesti Sakkszemle“, v němž dělili Charousek a Géza Maroczy (1870-1951) společně první místo ziskem 16 bodů z 18 možných, i když pouze Charousek byl bez prohry.

Až po roce 1918, po vzniku společného státu, se zapájejí slovenští korespondenční šachisté do celorepublikových turnajů. Na Slovensku se ovšem hrály zápasy mezi kluby, městy a jednotlivci, avšak vůbec první korespondenční slovenský turnaj byl zahájen až v únoru 1940.3) Slovenský šachový svaz již vypisuje permanentní turnaje jako hlavní a vedlejší skupiny a do konce války proběhly celkem dva turnaje o přebornictví Slovenska. Tyto turnaje vešly do šachové literatury pod názvy: „I. mistrovství Slovenska v korespondenčním šachu 1941-1942“ a „II. mistrovství Slovenska v korespondenčním šachu 1943-1945“.4) Od roku 1970 obnovený přebor Slovenska však na tyto dva ročníky nenavázal a čísloval se od nuly. Smutnou raritou šachové historie bylo, že do korespondenčních turnajů v době válečné nemohli být přijati ti šachisté, kteří podle tehdejších zákonů „ve skutečnosti byli anebo pouze byli považováni za Židy“.

 

Pro velice širokou problematiku a omezený rozsah článku pak shrneme následující vývoj v jednoduchém přehledu. V období od druhé světové války v podstatě až do konce 20. století můžeme naše soutěže rozdělit do následujícího schématu:5)

 

 

 

A. Mistrovství mužů:

 

l. přebor Čech a Moravy 1941-1943

2. přebor Čech a Moravy 1944-1947

3. přebor ČSR 1948-1950

4. přebor ČSR 1950-1952

5. přebor ČSR 1952-1954

6. přebor ČSR 1954-1956

7. přebor ČSR 1957-1958

8. mistrovství ČSSR 1958-1960

9. mistrovství ČSSR 1961-1962

10. mistrovství ČSSR 1963-1964

11. mistrovství ČSSR 1965-1966

12. mistrovství ČSSR 1967-1968

13. mistrovství ČSSR 1969-1970

14. mistrovství ČSSR 1971-1972

15. mistrovství ČSSR 1973-1974

16. mistrovství ČSSR 1975-1976

17. mistrovství ČSSR 1977-1978

18. mistrovství ČSSR 1979-1980

19. mistrovství ČSSR 1981-1982

20. mistrovství ČSSR 1983-1984

21. mistrovství ČSSR 1985-1986

22. mistrovství ČSSR 1987-1988

23. mistrovství ČSFR 1989-1990

24. mistrovství ČSFR 1991-1992.

 

 

 

B. Mistrovství žen.

 

V letech 1955-1956, 1956-1957, 1958-1959 proběhl tzv. 1., 2. a 3. turnaj žen, dále pak:

1. mistrovství ČSSR 1959-1960

2. mistrovství ČSSR 1961-1962

3. mistrovství ČSSR 1963-1964

4. mistrovství ČSSR 1965-1966

5. mistrovství ČSSR 1967-1970

6. mistrovství ČSSR 1972-1974

7. mistrovství ČSSR 1975-1976

8. mistrovství ČSSR 1977-1978

9. mistrovství ČSSR 1979-1980

10. mistrovství ČSSR 1981-1982

11. mistrovství ČSSR 1983-1985

12. mistrovství ČSSR 1986-1987

13. mistrovství ČSSR 1988-1989

14. mistrovství ČSFR 1990-1991

15. mistrovství ČSFR 1992-1993

a následovalo:

l. mistrovství České republiky 1994-1995

2. mistrovství České republiky 1996-1997.

 

 

 

C. Mistrovství juniorů a dorostenců.

 

1. neoficiální přebor juniorů Čech a Moravy 1943-1944

2. juniorský přebor 1944-1948

3. juniorský přebor 1949-1951

4. juniorský přebor 1952-1954

5. juniorský přebor 1956-1958

6. juniorský přebor 1959-1960

7. juniorské mistrovství 1961-1962

8. dorostenecké mistrovství 1964-1965

9. dorostenecké mistrovství 1965-1966

10. dorostenecké mistrovství 1967-1968

11. dorostenecké mistrovství 1969-1970

12. dorostenecké mistrovství 1971-1972

a tak dále až po:

24. dorostenecké mistrovství 1992-1993, které se pak změnilo v ČR na

1. přebor dorostu  České republiky 1994-1995.

 

 

 

D. Mistrovství krajských družstev.

 

Probíhala v letech 1943-1963, přičemž začínala jako l. mistrovství župních mužstev 1943-1945 a končila jako 6. mistrovství krajských družstev v letech 1962-1963.

 

 

E. Mistrovství čtyřčlenných družstev.

 

Tato spadají do let 1963-1997, přičemž se mezi léty 1967-1993 při pominutí organizačních schém evidují: l. ročník I. ligy 1967-1968 až 14. ročník I. ligy 1992-1993, který se v ČR mění na 1. ročník I. ligy České republiky v letech 1994-1995 a pokračuje dále.

 

 

F. Československý pohár.

 

Spadá do let 1958-1992. Hrál se formou předběžných skupin a následujících polofinále, přičemž 1. finále proběhlo v letech 1961-1962. Posledním celočeskoslovenským finálem Československého poháru bylo 10. finále v letech 1992-1993.

 

G. Nové soutěže v ČR od osmdesátých let.

 

Jsou jimi Český pohár, poprvé hrán formou předběžných skupin, polofinále a finále od prosince 1985 až po 1. finále Českého poháru 1989-1990.

Druhé finále Českého poháru proběhlo v letech 1992-1993 a soutěž pokračovala dále, když bylo v září 1999 odstartováno již Finále 8. Českého poháru.

Nejdůležitější soutěží je pak od roku 1983 Mistrovství České republiky, které začalo jako 1. přebor ČSR v letech 1983-1984 a nese od roku 1992 název Mistrovství ČR. Finále již 14. mistrovství ČR probíhalo v letech 1999-2000.

 

 

 

H. Mistrovství Slovenské republiky.

 

Nebereme-li do úvahy dvě soutěže hrané za druhé světové války, bylo impulsem pro pravidelné Mistrovství Slovenské republiky zřejmě nové federativní uspořádání vyhlášené dnem 28.10.1968.

Nejdříve postupoval vítěz Mistrovství Slovenska do polofinále přeboru republiky, později pak, když byla zahájena stejná soutěž na české straně, postupoval vítěz národního mistrovství přímo do celorepublikového finále.6) V citované práci jsou uvedena Mistrovství SR takto (myslí se vždy finále):

 

1. mistrovství Slovenska 1970-1972

2. mistrovství Slovenska 1974-1976

3. mistrovství Slovenska 1977-1978

4. mistrovství Slovenska 1979-1980

5. mistrovství Slovenska 1981-1982

6. mistrovství Slovenska 1983-1984

7. mistrovství Slovenska 1985-1987

8. mistrovství Slovenska 1987-1988

9. mistrovství Slovenska 1989-1990

10. mistrovství Slovenska 1990-1991

11. mistrovství Slovenska 1992-1993,

čímž končí publikovaný přehled.7)

 

 

Závěrem tohoto náčrtu základního přehledu našich národních československých, slovenských a českých soutěží v korespondenční hře je potřebné připojit, že také probíhaly další a další soutěže jako soutěže příležitostné, regionální, či profesní.

Armádní přebory probíhaly v letech 1964-1987; organizoval je všem vojákům základní služby známý pan Ing. Karel Voříšek, který také některé z odehraných partií zveřejňoval v armádních novinách. Probíhaly také různé krajské přebory, anebo „Turnaj ke 100. výročí československého korespondenčního šachu“, dále např. od roku 1973 přebory hlavního města Prahy a další. V podstatě regionální soutěží byla Mistrovství Moravy a Slezska (od roku 1991), v bývalém Severomoravském kraji však byly dávno předtím známy přebory Severomoravského kraje, kterým se aktivně věnoval pan Ing. Jindřich Binas z Ostravy a opět další a další. Za zmínku snad také stojí přebory družstev základních škol a velice zajímavá soutěž, která byla organizována jedinou firmou u příležitosti oslav firemního výročí (Kovofiniš Ledeč nad Sázavou).

Ani tak rozsáhlá práce, jakou je citované dílo našich historiků o rozsahu 302 stran, nemohla podchytit všechny nejdůležitější informace o korespondenční hře u nás. Právě z důvodu veliké obšírnosti problematiky má tento příspěvek umožnit získání alespoň základního přehledu o systému organizace korespondenčních soutěží na území bývalého  Československa.1) Kalendovský, J., Ševeček, R.: Historie korespondenčního šachu 1870 – 1999, Praha 1999.

2) Srovnej: citované dílo, str. 10.  Dále srovnej: Československý šach, č. 8/2000, s. 222, článek: Havlíček, L.: První česká šachová kniha.  Dále srovnej: Mokrý, K.: Česká šachová literatura 1806-1945“, Prostějov 2006. Nověji srovnej: Československý šach, č. 3/2007, s. 73, článek: Kalendovský, J.: Kdo byl první?

3) Cit. dílo, s. 51.

4) Tamtéž, s. 53.

5) Podle citované práce, materiály od s. 63 do s. 150.

6) Cit. dílo, s. 137.

7) Tamtéž, s. 140.


Vaše hodnotenie: Nízke 12345 Vysoké
Hodnotilo: 6 | Priemer: 4.33
Ukladá sa ... Ukladá sa ...

Diskusia (1)

  • Kalendovský Jan says:

    Milý pane Havlíčku,
    loni jsem v různých pramenech našel další korespondenční české partie z 19. století. Pokud Vás to zajímá, napište mi svůj e-mail. Já po nedávné havárii počítadla ztratil veškeré adresy. Srdečně zdraví Jan Kalendovský

Pridať komentár

Návrhy, pripomienky a sťažnosti nesúvisiace s článkom prosím nepíšte do diskusie, ale posielajte na admin(at)chessfriends.com.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tento weblog podporuje Gravatar. Ak chcete získať Váš vlastný avatar, zaregistrujte sa na Gravatar.


3 + 3 =