Umenie koncoviek
March 1, 2015 – 11:54 | Reagovalo 2 ľudí | Prečítaní: 2126

Veľmajster Tomáš Petrík Vás srdečne pozýva na aprílové šachové sústredenie, v ktorom odhalí tajomstvá koncoviek. V tejto záverečnej fáze partie sa častokrát rozhoduje o konečnom výsledku a rozhoduje každé tempo.
Program sústredenia:
9.4.2015 – Zásady a princípy …

Celý článok »
Kuriozity

HrajSach.sk denník

Škola šachu

Veľmajster vysvetľuje

Šachové správy

Domov » Historická rubrika, Šachy v zrcadle dějin

Příspěvek kulturně-historický. Hledání souvislostí.

Libor Havlíček st. | March 16, 2011 – 15:45Reagoval 1 človek | 801 prečítaní
Příspěvek kulturně-historický. Hledání souvislostí.

Při studiu literatury jsem narazil na jméno Svatopluka Čecha. Žil v letech 1848 – 1908, byl to ve své době společensky nejproslulejší český básník, jehož tvorba podle literární teorie představovala vrchol uměleckého usilování ruchovské generace. [1]

Při pojmu „ruchovská generace“, Ruch, jsem se pozastavil u zajímavých souvislostí se šachem a šachovou tvorbou. Jak to tedy vlastně všechno bylo?

Jednalo se o skupinu básníků a prozaiků, která byla volně spojena okolo časopisu Ruch. V tomto časopise, (číslo 29, ročník 1885) vyšla reprodukce obrazu malíře Václava Brožíka: „Jak pan Strange na dvoře Přemyslově šachy hraje“, což byl vlastně název obrazu. Ale po pořádku.

Jedná se o výzkum historického významu šachové hry. Zkoumáme-li historii šachu v době středověku, dovíme se také, že severský biskup Olaa Magna z města Upsala, který žil v 16. století, zanechal ve své obšírné skladbě zprávu, že bylo v jeho době zvykem severských velmožů zkoumat povahu svých příštích zeťů hrou v šachy.

Byl to typický starý pohled náhledu na šachy, kdy staří autoři tvrdívali, že podle způsobu hry je možné odhalit psychologické črty  jednotlivých hráčů. Později se vznikem teorie ovšem tento pohled zcela zapadl prachem.

Biskup mínil, že při šachové hře hráč odhazuje přetvářku a tchán bezpečně poznává výbuchy jeho vášně, jeho mužnost, něhu i zlobu; podle toho pak řídí volbu snoubence své dcery. [2]

V další části své skladby hovoří biskup také o mroži a uvádí, že z jeho klů dělají seveřané šachové figurky. Tento údaj byl ovšem později také ověřen při jednotlivých archeologických vykopávkách, při kterých byly nalezeny zbytky šachových figur.

Historická souvislost je pak tato: město Upsala, ve kterém žil biskup Olaa Magna, bylo ve státě dánském. A z literatury je známo, že stará dánská píseň líčí, jak vyslanec dánského krále jménem Strange Ebbesön, když byl pověřen svým králem roku 1204 požádat o ruku dcery českého krále Přemysla Otakara I., hrál tehdy při své návštěvě „po tehdy už dávném zvyku“ šachy.[3]

Právě tento výjev popsaný ve starší literatuře zobrazil na svém obraze malíř Václav Brožík, jehož reprodukci v roce 1885 časopis Ruch uveřejnil.

Tato Přemyslova dcera, o jejíž ruku vyslanec Strange žádal, se pak skutečně stala dánskou královnou a jako královna dánská dostala jméno Dagmar. [4]

Takto se spojily šachy s událostmi evropské historie a následně se královna Dagmar (na obrázku) začala také spájet se hrou v šachy. Tradice šachové hry na dvoře dynastie Přemyslovců musela být určitě značně živá, když na jejím základě sáhl po tomto tématu ještě v 19. století náš tehdejší přední malíř Václav Brožík. To ale není vše, poněvadž starší šachisté vědí, že také básník Svatopluk Čech především částečně sám studoval šachy a po studiu šachové hry sáhl po tomtéž historickém motivu a složil svou v šachové literatuře již vícekráte uvedenou báseň „Dagmar“. Tuto báseň by bylo vhodné snad také opět publikovat v některém příspěvku typu šachově-literárním.

Nutno připojit, že středověká literatura nadále uváděla výrok biskupa z Upsaly o odkrývání povahy člověka při hře v šachy, rozváděla tento výrok a potvrzovala jej jako důkaz předností, které v sobě šachová hra skrývá. [5]

Závěrem tohoto příspěvku uvádím, že to bylo především období středověku v Evropě, které formovalo dnes platná pravidla šachové hry, a byl to také středověk, který dal konečnou podobu dnešní šachovnici s konečným počtem 64 polí, osmi řad a osmi sloupců a dvou barev.

A byl to také středověk, který povětšině dal název také dnešním šachovým variantám; některé dostaly své názvy buď podle silných mistrů, kteří používali své určité způsoby zahájení šachové partie, další varianty pak dostaly své názvy podle zemí, kde se určité druhy zahájení nejvíce hrály.

Mohu tedy konstatovat, že zájem o boje na šachovnici si již sebou neseme po celá staletí v naších genech a tento zájem také předáme dalším generacím.


1. Kolektiv: Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, Praha 1982.
2. Romae, rok 1555. Lib. XV. cap. 12, fol. 507, Univerzitní knihovna Řím.
3. Přemysl Otakar I. vládl v českých zemích 1197-1230, jeho syn Václav I. 1230-1253, pak jeho vnuk Přemysl Otakar II. v letech 1253-1278, tento byl zván „král železný a zlatý“ a za jeho vlády dosáhl český přemyslovský stát největšího rozmachu. Po něm nastoupil Václav II. v letech 1278-1305 a Václavem III., který vládl krátce 1305-1306, Přemyslovci po meči vymírají, jelikož Václav III. byl zavražděn.
4. Český časopis muzejní, 491, rok 1846.
5. Hyde, I. Proleg., 1. a 4. Jac. Gronovius, Thesarus antiqiut., 1699, VII. 1197, UK.
Wahl, Günther: Geist und Geschichte des Schachspiels bei den Indern, Persern, Arabern, Türken … Halle, 1798, 22 UK sign. 2 K 72.
Odkazy a citaci středověké literatury uvádím podle našeho předního historika, etnografa a kulturologa druhé poloviny 19. století. In: Zíbrt, Čeněk: Dějiny hry šachové v Čechách, Bursík a Kohout, s. 4,5, Praha 1888, archiv autora článku.


Vaše hodnotenie: Nízke 12345 Vysoké
Hodnotilo: 12 | Priemer: 5.00
Ukladá sa ... Ukladá sa ...

Diskusia (1)

Pridať komentár

Návrhy, pripomienky a sťažnosti nesúvisiace s článkom prosím nepíšte do diskusie, ale posielajte na admin(at)chessfriends.com.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tento weblog podporuje Gravatar. Ak chcete získať Váš vlastný avatar, zaregistrujte sa na Gravatar.


4 − = 3