Umenie koncoviek
March 1, 2015 – 11:54 | Reagovalo 2 ľudí | Prečítaní: 2109

Veľmajster Tomáš Petrík Vás srdečne pozýva na aprílové šachové sústredenie, v ktorom odhalí tajomstvá koncoviek. V tejto záverečnej fáze partie sa častokrát rozhoduje o konečnom výsledku a rozhoduje každé tempo.
Program sústredenia:
9.4.2015 – Zásady a princípy …

Celý článok »
Kuriozity

HrajSach.sk denník

Škola šachu

Veľmajster vysvetľuje

Šachové správy

Domov » Šachové správy

GENS UNA SUMUS – hra, ktorá spája národy

Miroslav Kuzma | March 24, 2011 – 7:45Reagovalo 0 ľudí | 1,014 prečítaní
GENS UNA SUMUS – hra, ktorá spája národy

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci (www.oaca.sk) v duchu hesla projektu GENS UNA SUMUS – hra, ktorá spája národy spoločne Beskydskou šachovou školou vo Frýdku Místku (www.chessfm.cz) a v súčinnosti so šachovým klubom Caissa Čadca uskutočnili dňa 10. marca 2011 pracovný seminár o šachu pre školy, ktorý bol aktivitou č.2 projektu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Seminár sme pripravili s cieľom, aby sa čo najviac stredných škôl z Kysúc zapojilo do projektu, a aby sa zámer dostať šach do škôl v rámci Kysúc dostal do povedomia verejnosti. Za tým účelom riaditeľka školy zvolala pracovné stretnutie všetkých riaditeľov stredných škôl v rámci regiónu Kysúc (11 stredných škôl). Informovala ich o obsahu a cieli projektu a požiadala ich, aby o projekte informovali svojich učiteľov a žiakov. Všetkým riaditeľom sa projekt páčil a prisľúbili účasť na jeho realizácii. Pri predbežnom zisťovaní záujmu sme zistili, že niektoré školy majú veľa žiakov, ktorí sa venujú šachu (100 žiakov Gymnázium Čadca, 40 žiakov PaSA sv. Márie Goretti atď.) a prejavili záujem zúčastniť sa na projekte.

Následne sme vypracovali pozvánku na pracovný seminár s propozíciami tak, aby sa ho mohlo zúčastniť po 10 žiakov a 1 učiteľ za každú školu. Pri príprave tejto aktivity č. 2 sme úzko spolupracovali s Ing. Pavlom Benčom, riaditeľom Beskydskej šachovej školy a JUDr. Jozefom Pikuliakom, predsedom šachového klubu CAISSA Čadca, ktorí v spolupráci s projektovým manažérom obchodnej akadémie Mgr. Miroslavom Kuzmom pripravili odborný program seminára.

S očakávaním, ako seminár príjmu pozvaní žiaci i učitelia bolo v obchodnej akadémii od skorého rána dňa 10. 03. 2011 veľmi rušno. Prebiehali posledné prípravy na veľké stretnutie žiakov – šachistov zo stredných škôl z celých Kysúc. Šachoví lektori z Beskydskej šachovej školy nám doviezli krásne drevené šachovnice, ktoré sme rozkladali na pripravené stoly, v posluchárni sme zavesili na stenu magnetickú tabuľu, zapli dataprojektor a podujatie mohlo začať. O 8.00 hod. sme boli sústredení v prednáškovej učebni, prišlo 74 žiakov, 9 učiteľov, 8 pozvaných hostí a 3 lektori z Beskydskej šachovej školy.

Riaditeľka školy privítala  účastníkov podujatia. Zdôraznila, že význam seminára je umocnený prítomnosťou kvalifikovaných medzinárodných šachových lektorov Mgr. Sergeja Berezjuka, medzinárodného majstra z Bieloruska, ktorý je aj trénerom českých reprezentantov mládeže, Ing. Petra Palečka, trénera slovenskej reprezentácie mládeže, Ing. Petra Zárubu IT manažéra z Beskydskej šachovej školy a Mariána Jurčíka, slovenského reprezentanta, majstra Slovenska dospelých, medzinárodného majstra zo šachového klubu CAISSA Čadca.

Riaditeľka školy privítala za zriaďovateľa školy riaditeľa Úradu ŽSK, PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., ktorý k projektu uviedol: „Čadca desaťročia patrila medzi silné bašty slovenského šachu. Som rád, že sa nám podarilo začať profesionálne realizovať šach na školách, čo vnímam ako posilnenie kysuckej spolupatričnosti nielen v kráľovskej hre ale aj pri rozvoji Kysúc. Rád sa budem osobne naďalej angažovať v tom, aby vytvorili podmienky pre rozvoj šachu vo všetkých stredných školách na Kysuciach, lebo šach považujem za výborný prostriedok, ktorý vytvorí prekážku proti tomu, aby mládež využívala voľný čas na negatívne spoločenské správanie, ako ideálny prostriedok, ktorý môžu deti rozvíjať svoju inteligenciu a logiku a zároveň  reprezentovať svoju školu, Kysuce i Slovensko.“

Seminár potom prebiehal podľa programu. Šachoví lektori Ing. Pavol Benčo, Mgr. Sergej Berezjuk, Ing. Peter Paleček oboznámili s metódami výučby šachu, so skúsenosťami  a výsledkami šachu v školách. Na žiakoch bolo vidieť, že ich prednášky i ukážky prezentácie šachu zaujali. Najviac ich zaujal zápas medzinárodných majstrov Sergej Berezjuk – Marián Jurčík. Zápas, bol aj ukážkou prenosu hry online cez počítač a dataprojektor a priebeh partie pre prítomných komentoval tréner slovenskej mládežníckej reprezentácie Slovenska Ing. Peter Paleček.

Sergej Berezjuk – Marián Jurčík

 

V ďalšom programe žiaci využili príležitosť zahrať si šachové partie simultánkou na 25-tich šachovniciach proti medzinárodným majstrom Sergejovi Berezjukovi, Mariánovi Jurčíkovi a Jozefovi Strakovi, ktorý je ich rovesníkom ako žiak 1. ročníka Gymnázia JMH Čadca a majster Slovenska vo svojej vekovej kategórii. Po skončení simultánky žiaci využili možnosť zahrať si šachy medzi sebou navzájom a učitelia sa zúčastnili na ďalších prednáškach, kde diskutovali a informovali sa o tom ako vzbudiť záujem o šach na školách, kde a ako získať prostriedky na nákup šachového materiálu, ako organizovať šach na školách ap.

Jozef Straka

 

Riaditeľka školy na záver prítomným ukázala miestnosť, ktorá bude od budúceho školského roka slúžiť ako šachová klubovňa so šachovým materiálom k výučbe šachu pre žiakov stredných i základných škôl. Obchodná akadémia v spolupráci so šachovým klubom Caissa Čadca tým pokračujú v prehlbovaní spolupráce pri realizácii projektu Kysuckej šachovej školy s názvom Šach v školách – viac ako hra, ktorého cieľom bude, aby šach ako zábavu pre voľný čas i jeho výučbu šachovými lektormi mohli využívať deti a žiaci od materských po stredné školy na Kysuciach, ktoré o to prejavia záujem.

Po skončení seminára organizátori urobili krátke vyhodnotenie seminára a dohodli sa, že ďalšia aktivita č. 3 – Deň šachových hier sa uskutoční dňa 11.04.2011. Jeho program a pozvánky obchodná akadémia opätovne poskytne stredným školám na Kysuciach.

Celú aktivitu dokumentovali Mgr. Miroslav Kuzma, projektový manažér a regionálna televízia Vaša. Údaje o seminári sú uvedené aj na webovej stránke obchodnej akadémie www.oaca.sk.

Mgr. Miroslav Kuzma
projektový manažér

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV   FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“


Vaše hodnotenie: Nízke 12345 Vysoké
Hodnotilo: 2 | Priemer: 4.00
Ukladá sa ... Ukladá sa ...

Pridať komentár

Návrhy, pripomienky a sťažnosti nesúvisiace s článkom prosím nepíšte do diskusie, ale posielajte na admin(at)chessfriends.com.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tento weblog podporuje Gravatar. Ak chcete získať Váš vlastný avatar, zaregistrujte sa na Gravatar.


+ 7 = 8