Umenie koncoviek
March 1, 2015 – 11:54 | Reagovalo 2 ľudí | Prečítaní: 2126

Veľmajster Tomáš Petrík Vás srdečne pozýva na aprílové šachové sústredenie, v ktorom odhalí tajomstvá koncoviek. V tejto záverečnej fáze partie sa častokrát rozhoduje o konečnom výsledku a rozhoduje každé tempo.
Program sústredenia:
9.4.2015 – Zásady a princípy …

Celý článok »
Kuriozity

HrajSach.sk denník

Škola šachu

Veľmajster vysvetľuje

Šachové správy

Domov » Historická rubrika

17. září 1666 zemřel Gustavus Selenus

Libor Havlíček st. | September 9, 2011 – 10:59Reagovalo 0 ľudí | 483 prečítaní
17. září 1666 zemřel Gustavus Selenus

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek uvádí, že roku 1982 byl vydán reprint díla Gustava Selena podle originálu, který byl publikován ve Frankfurtu roku 1650. Tento reprint má 77 stran.

Současně však také zjistíme, že již roku 1978 vyšel v Zurichu první reprint tohoto díla podle bezpochyby prvního vydání z roku 1616, které bylo publikováno v Lipsku.

Hovoříme zde o první učebnici šachu v německém jazyce, která se věnovala také zahájení. Kniha se správně jmenovala Das Schach- oder König-Spiel a za pseudonymem Gustavus Selenus se skrývá správné jméno tohoto slavného autora: August II. mladší, vévoda z Braunschweig-Lüneburgu, kníže z Braunschweig-Wolfenbüttelu.

Náš autor šachové knihy se narodil dne 10.4.1579 v Dannenbergu a zemřel 17.9.1666 ve Wolfenbüttelu, takže nyní si připomínáme 345. výročí jeho úmrtí.

Vévoda vládl v letech 1635 – 1666 a bezesporu náležel k nejvzdělanějším knížatům své doby. Namátkou uvedu, že studoval mimo jiné latinu, řečtinu, italštinu, francouzštinu a dokonce angličtinu. Studoval na několika univerzitách a procestoval v rámci studií celou Evropu. Celou řadu podrobností najdeme ve Wikipedii, kde je ovšem slušně zpracována hlavně německá verze.

Nebudeme zde rozebírat jeho mocenské postavení a okolnosti vymření wolfenbüttelské linie dynastie Welfů. Pouze stručně naznačím jeho kulturní zájmy, abychom pochopili souvislost jeho zájmu o šachovou hru se širokými kulturními okruhy jeho zájmů jiných, jeho společenských a hospodářských reforem a kulturních odkazů budoucím generacím.

Oficiálním následníkem trůnu ve svém knížectví se stal vévoda v prosinci roku 1635, avšak s konečnou platností se mohl do své panovnické rezidence ve Wolfenbüttelu přestěhovat až roku 1644. Přitom tam sebou převezl 55 beden plných knih, které měly váhu cirka 470 tehdejších centnýřů. Tyto knihy se staly základem velice slavné knihovny, která byla v té době největší knihovnou Evropy. Dodnes nese název Herzog August Bibliothek (knihovna vévody Augusta).

August II. ve své knihovně roku 1650. Převzato: Wikipedia, dne 7.9.2011.

August II. ve své knihovně roku 1650. Převzato: Wikipedia, dne 7.9.2011.

Učebnice šachu, která byla vydána roku 1616, byla vůbec první historickou učebnicí šachu v německém jazyce. Pokud vím, vévoda napsal a vydal 9 publikací, velice známa je rovněž jeho Kryptologie a kryptografie z roku 1624, která náleží o svém rozsahu cirka 500 stran k základním kryptologickým dílům.

Když skončila třicetiletá válka (1618-1648) a poté, co byl uzavřen Westfálský mír, projevil se náš vévoda jako mimořádně inteligentní člověk. Postaral se totiž o to, aby jeho knížectví již až do jeho smrti nebylo vtaženo do žádného konfliktu a rozvíjel Wolfenbüttel jako duševní a kulturní centrum. Svým humanismem a jeho podporou byl znám v celé Evropě.

Vévodova knihovna, kterou August všemožně rozvíjel, se stala ve své době největší sbírkou rukopisů a tištěných knih na celém kontinentu. Dodnes je knihovna vévody Augusta velice význačným odborným pracovištěm a studijním místem se speciálním zaměřením na pozdní středověk a počátek nové doby.

Z knihy Gustava Selena

Z knihy Gustava Selena

Herzog August der Jüngere zu Braunschweig und Lüneburg, jak se dodnes jeho celé jméno uvádí, byl nejproslulejší sběratel knih v 17. století. Jeho knihovna, která dnes obsahuje na 135 000 titulů, je nejenom předmětem neustálého vědeckého bádání, nýbrž také muzejní atrakcí. Slouží jako podnět pro celou řadu odborných muzejních výstav, pomocí kterých se s dobou vévody Augusta seznamuje neustále také dnešní evropská široká veřejnost.

J. H. Sarratt píše o šachovém díle Gustava Selena

J. H. Sarratt píše o šachovém díle Gustava Selena

Reprint z roku 1978

Reprint z roku 1978

**

Knihovník a spisovatel, vědec a knížecí panovník, bibliofil a hospodářský reformátor, mírotvorce, kulturní pracovník a milovník šachu, vysoce vzdělaný člen dynastie Welfů, zemřel dne 17. září 1666.

Jelikož se nepochybně svým vydáním učebnice šachu zapsal nesmazatelně do historie šachové hry a do širší šachové a evropské kultury, dovolil jsem si věnovat mu tuto krátkou vzpomínku.

****


Vaše hodnotenie: Nízke 12345 Vysoké
Hodnotilo: 15 | Priemer: 4.93
Ukladá sa ... Ukladá sa ...

Pridať komentár

Návrhy, pripomienky a sťažnosti nesúvisiace s článkom prosím nepíšte do diskusie, ale posielajte na admin(at)chessfriends.com.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tento weblog podporuje Gravatar. Ak chcete získať Váš vlastný avatar, zaregistrujte sa na Gravatar.


− 3 = 1