Umenie koncoviek
March 1, 2015 – 11:54 | Reagovalo 2 ľudí | Prečítaní: 2109

Veľmajster Tomáš Petrík Vás srdečne pozýva na aprílové šachové sústredenie, v ktorom odhalí tajomstvá koncoviek. V tejto záverečnej fáze partie sa častokrát rozhoduje o konečnom výsledku a rozhoduje každé tempo.
Program sústredenia:
9.4.2015 – Zásady a princípy …

Celý článok »
Kuriozity

HrajSach.sk denník

Škola šachu

Veľmajster vysvetľuje

Šachové správy

Domov » Historická rubrika

Co lidé kdysi říkali o šachu

Libor Havlíček st. | July 10, 2012 – 11:15Reagovalo 0 ľudí | 427 prečítaní
Co lidé kdysi říkali o šachu

V článku 140. výročí vzniku legendárního šachového klubu jsem hovořil o výročí vzniku klubu táborských šachistů, který byl založen 17.6.1922. Po deseti letech své činnosti pak tento klub vydal pamětní knihu své činnosti, tzv. „Památník jihočeského šachu”.

V této souvislosti zveřejnili tehdejší autoři publikace také různé šachové aforismy či moudrosti a rčení, které nyní jako zajímavost předkládám.

Zásluhu na tom, že si dnes můžeme tyto zajímavé myšlenky oživit, má kolektiv tehdejších hráčů a funkcionářů, který vidíme na dvou fotografiích.

 Klub není pro sebe žádným cílem, nýbrž jest prostředkem, pracujícím v zájmu a ve prospěch společné věci.

 Dr. Vl. Mrazík, místostarosta ÚJČŠ.

 Praxe bez teorie platí více než teorie bez praxe; hráč s velkou teorií a malou praktickou zkušeností podobá se člověku s dobrou pamětí a slabým rozumem; často odvoláva se na autory, ale zřídka na pravém místě.

  Portius.

 Známkou pravého mistra jest, když většího mistra závistivě nesnižuje, nýbrž mluví o něm s rostoucím obdivem.

Portius.

 Život lidský je šachovou partií.

  Cervantes.

 Jako ve hře šachové, tak i v životě kujeme plán, který je však podmíněn ve hře vůlí protivníka, v životě – osudu!

  Schopenhauer.

Moudrosti od mistrů našich – politiků, uč se v šaších:  i ten pion cenu má, – koncovku pak vyhrává.

  “Lidové Noviny”.

 Jestli hry vůbec hodny jsou pozornosti jak politika, tak učitele a správce mravnosti, poněvadž netoliko s povahou lidu v úzkém spojení stojí, alebrž touž povahu a mravy jako vedle jiných prostředků vzdělávají a řídí, zasluhuje, tuším, té pozornosti dvojnásobně hra šachová, která mimo to i sama v sobě nejušlechtilejší a nejdůmyslnější jest a
k vybroušení rozumu a zostření vtipu přenáramně prospívá.

Jos. Jungmann v “Hlasateli Českém“.

„Je-li třeba čehosi, kam možno oddaně upřít oko, co by vás odvedlo na opačnou stranu života, je to kouzlo šachových polí. Šach je opium, jež vás ještě dnešního večera zavede ke snivé romanci zašlých let. Je něčím tak krásně marným, že nebýti jeho matematické přesnosti, stěží by bylo možno představiti si něco fantastičtějšího a chimeričtějšího. Tato podivuhodná směs illuse a skutečnosti, naivnosti a vypočítavosti, marnosti a účelnosti, jejíž jméno jest šach, bude vždy vaším dobrým kamarádem, který vám přinese nejen trochu filosofického klidu, ale snad i změnu životních názorů.“

„Českosl. Samostatnost“.

Co básniku jsou vznešené pravdy, zájmy lidstva, příroda, svit luny a hvězd, o nichž své básně pěje, co sochaři mramor, v jehož podajnou hmotu tvůrčí silou svou takřka život vdechuje, co malíři barvy, jichž umělecké, geniem vnuknuté seskupení teprv obrazu pravé hodnoty a ceny dodáva: – to úloháři jsou (si parva magnis componere licet!) kombinace šachové, spočívající v různém postavení a vzájemné působnosti 32 figurek; to jest látka hrou šachovou mu poskytnutá, mramor i barvy, z nichž utváří svá díla umělecká!

Karel Traxler, „Tábor“ 1886.

Umění hráti šachy, jest umění čísti posice. Daná posice, toť hieroglyf, který luštíme.

K. Růžička.

Znám mimo filosofii jen dva prostředky k povznesení duševní činnosti: šachy a kávu.

Jean Paul.

Hrajeme-li v šachy, neplýtváme časem, nýbrž získáváme nebo rozvíjíme mnoho vzácných vlastností duševních, pro lidský život velmi užitečných.

Benjamin Franklin: „Morálka šachu”.

Šach – toť příliš vážnosti na hru, a příliš hravosti pro vážné zaměstnání.

M. Mendelssohn.

Mnohý šachista je jako stavební los: tah jednou za půl roku a jednou za dlouhou dobu také vyhraje.

F. Frič.

Šachová hra je nesporně skvělým, bohužel dosud nedoceněným faktorem výchovným. Kdyby byla od mládí pěstěna pod rukou cílevědomých učitelů, způsobila by jistě pronikavé zvýšení kulturní úrovně individuelní a tím i celkové. Lehce přístupnou a zábavnou formou působí k vyhranění myšlenkové soběstačnosti a neodvislosti osvojením si matematicky přesných metod myšlenkového postupu. Neboť šachy učí: 1. logice, důslednosti a zodpovědnosti, 2. disciplině myšlení, 3. umožňují kontrolu správnosti myšlenkového postupu a konečně učí i 4. počítati s psychologickými momenty.

K. Růžička.

K šachové hře je lidstvo od nepaměti poutáno vnitřním uspokojením a radostí nad objevením zdařilých kombinací. – Až se všeobecně uzná, že šachová hra je dobrým výchovným prostředkem, že učí nepodléhati nerozvážně prvním popudům, že napomáhá k osvojování si schopnosti rychle potlačovati myšlenky, kterými se obírati nechceme, a že tedy jako výchovný prostředek mohla by býti všemu lidstvu užitečnou, bude to opět vnitřní uspokojení, radost nad zdarem kombinací, nad vytvořením děl, jejichž hodnotu můžeme hned sami správně posouditi, které budou k šachové hře vždy víc vábiti, než jakákoli odměna jiná. – A šach tají v sobě ještě mnohem více: poskytne nejlepší materiál k badání o lidské duši.

Oldřich Duras.

Šachová partie – toť uplatnění principu akce a reakce v oblasti ideové.

K. Růžička.

Šachové umění může být povzneseno až k úrovni vědecké.

Leibnitz.


Vaše hodnotenie: Nízke 12345 Vysoké
Hodnotilo: 4 | Priemer: 5.00
Ukladá sa ... Ukladá sa ...

Pridať komentár

Návrhy, pripomienky a sťažnosti nesúvisiace s článkom prosím nepíšte do diskusie, ale posielajte na admin(at)chessfriends.com.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tento weblog podporuje Gravatar. Ak chcete získať Váš vlastný avatar, zaregistrujte sa na Gravatar.


− 6 = 2